Scheiden is moeilijk en pijnlijk. Er staat een bewogen periode voor de deur. Er moeten belangrijk beslissingen worden genomen en door de emoties kan het lastig zijn om het overzicht te houden en in het verlengde hiervan goede en weloverwogen afspraken te maken.   

Voor het begeleiden van jullie scheiding kun je terecht bij verschillende partijen. Ik ben ervan overtuigd dat scheidingen op een betere manier kunnen worden begeleid dan nu vaak het geval is. In Nederland is het op dit moment gebruikelijk om iemand bij de hand te nemen die ofwel juridisch (advocaat of notaris) of financieel (accountant of financieel planner) deskundig is, ofwel in staat is de communicatie tussen de partijen te bevorderen (mediator).   

Ik breng de vaardigheden van deze drie beroepsgroepen bij elkaar. Ik ben namelijk van mening dat goede begeleiding bestaat uit zowel betrokkenheid op het sociale en emotionele vlak als deskundigheid op het gebied van alle formele aspecten.   

Bij mij leg je de regie van jullie scheiding in handen van een betrokken adviseur en mediator die met jullie het gehele scheidingsproces doorloopt. Ik zorg ervoor dat je in deze lastige periode geheel wordt ontzorgd ten aanzien van alle formele aspecten van de scheiding. Daarbij hou ik de belangen van alle betrokken partijen in het oog.   

Ik ben aangesloten bij het door de ScheidingsDeskundige gefaciliteerde samenwerkingsverband van zelfstandig werkende scheidingsbegeleiders. De aangesloten leden met verschillende ervaring en achtergrond versterken elkaar door kennis en vaardigheden te delen. Daarnaast werk ik met hoogwaardige documenten en houd ik mijn kennis op het gebied van echtscheidingen middels bijeenkomsten, educatie, vakliteratuur en nieuwsbrieven bij.   

Ik breng in kaart welke onderdelen voor de scheiding relevant zijn en zorg ervoor dat er geen onderdelen vergeten worden.   

Bij veel scheidingen worden bepaalde onderdelen vergeten en dit zorgt ervoor dat de ex partners jaren later weer om tafel moeten om afspraken te maken. Dit zorgt ervoor dat de scheiding, met de bijbehorende emoties weer deels opnieuw beginnen. Mijn aanpak zorgt ervoor dat er niets vergeten wordt. 

Kosteloze kennismaking

 06 46 26 25 54